Prins Mauritslaan 45C, Harderwijk
0341-430848
info@copla.nl

Veiligheidstredenspel

Van belang naar visie en plan 

Een nieuwe wind door arboland

STIJG MAKKELIJKER OP DE VEILIGHEIDSCULTUURLADDER
Door het veiligheidstredenspel te spelen wordt het makkelijker om van trede 3 naar trede 4 te komen.
VOOR MANAGERS EN VEILIGHEIDSKUNDIGEN
Door het veiligheidstredenspel met het hele managementteam te spelen krijgen alle managers inzicht in wat er gedaan moet worden om aan de eisen voor groei op het gebied van veiligheid te voldoen. Na afloop staan alle neuzen in dezelfde richting. En weet iedereen wat van hem verwacht wordt omdat er afspraken gemaakt zijn om veranderingsprocessen in gang te zetten.
BROCHURE DOWNLOADEN

Brochure Downloaden

Stijg ook naar trede 4 van de veiligheidscultuurladder

Weerstand en Chaos

Zonder visie ontstaat bij medewerkers verwarring over de te lopen koers. Zonder commitment aan de visie en/of een opgesteld plan is er ruimte voor weerstand in de organisatie. Als visie en commitment er is, maar niet vertaald wordt naar een concreet plan, dan is er bij medewerkers onduidelijkheid over het gewenste gedrag.

Chaos is dan het gevolg, waardoor onveilige situaties blijven ontstaan. Het is aan de leidinggevende om dan de handschoen op te pakken. Brochure Downloaden

 HET VEILIGHEIDSTREDENSPEL

Wordt verwacht dat jouw bedrijf doorgroeit naar een hogere trede op de veiligheidsladder?

Merk je dat er nu al weerstand is over het naleven van veiligheidsvoorschriften bij jouw medewerkers? Vraag je je af hoe je met jouw team die verwachte trede kunt gaan halen? Wil je inzicht krijgen wat er gedaan moet worden om toekomstbestendig te zijn in veiligheidsbeleid? Wil je een duidelijke stip op de horizon waar je commitment op kan geven en dat omgezet kan worden in een concreet plan?

Resultaat van het spel

INZICHT

> Inzicht in welk gedrag bij welke trede van de veiligheidsladder > Inzicht in de huidige stand van zaken

VISIE

> Visie ontwikkeld door een stip op de horizon te zetten > Helder voor ogen welke stappen er door wie genomen moeten worden naar een toekomstbestendig veiligheidsbeleid

DUIDELIJKHEID

> Duidelijkheid wat verwacht mag worden van de veiligheidskundige bij > Er is een plan om de visie verder gestalte te geven

COMMITMENT

>  Het managementteam spreekt geven commitment af aan deze visie en het bijbehorende plan > Het management maakt gezamenlijk afspraken waar ze elkaar op aan gaan spreken 

Reële dreiging

Copla Coaching weet dat het in de praktijk in organisaties en teams vaak niet helder is welke gedragingen horen bij welke trede. Laat staan dat leidinggevenden samen een visie formuleren en commitment geven aan het plan om de groei naar de volgende trede op de ladder daadwerkelijk te realiseren.
Veel managers merken daarnaast dat de waan van de dag nog (te) vaak regeert. Zij zien echter ook in dat niet voldoen aan de gestelde eisen het bedrijf in de toekomst omzet zal gaan kosten.

INTRINSIEK GEMOTIVEERD

Centraal in de dienstverlening van Copla Coaching staat: De dialoog aangaan. Door de dialoog aan te gaan met de medewerkers is het mogelijk om onveilig gedrag bespreekbaar te maken. Wanneer onveilig gedrag een herhalend karakter krijgt (er ontwikkeld zich een patroon) kan De Nieuwe Deming cirkel ingezet worden om het gedrag van de medewerkers bespreekbaar te maken en te veranderen. Hierdoor krijg je intrinsiek gemotiveerde medewerkers om veilig te werken. Die zelf leiding nemen over hun werkplek om deze veilig te maken en te krijgen. Copla Coaching past De Nieuwe Deming Cirkel toe in 5 stappen:  
STAP 1
Samen met de klant wordt het gewenste gedrag omschreven
STAP 2
Copla Coaching onderzoekt en legt het huidige gedrag vast
STAP 3
Met de juist medewerkers wordt er onder leiding van Copla Coaching gereflecteerd op de verschillen
STAP 5

Het nieuwe gedrag wordt ingezet om verandering te bewerkstelligen. 

STAP 4
Gezamenlijk wordt vastgesteld wat nodig is om te veranderen en worden daar duidelijke afspraken over gemaakt Kom meer te weten

JOUW TRAINER

Rick van der Heide Rick is hogere veiligheidskundige, (team)coach en sinds 2004 docent bij Copla. In zijn werk als veiligheidskundige ontdekte hij dat de sleutel naar veilig gedrag in jezelf zit en niet in het vergaren van meer kennis. Pas als je bij jezelf naar binnen gaat, kun je anderen in beweging brengen. Hij volgde een coachopleiding en wil zijn kennis en ervaring met andere veiligheidskundigen delen. Hij is de bedenker van de opleiding DE VeiligheidsCOACH, waarin veiligheid en coachvaardigheden samenkomen.  Brochure Downloaden